Over Ons

Geschiedenis

“dromen en idealen voor een continent geteisterd door oorlogen”

Onze oorsprong
De (internationale) Europese Beweging werd in 1948 opgericht door een aantal Europese prominenten waaronder pioniers als Churchill, Spaak, de Gasperi en Adenauer. Politici en idealisten van alle strekkingen kwamen in dat jaar namelijk samen op het Congres van Den Haag met als streefdoel en ideaal Europa te behoeden voor een nieuw gewapend conflict. Dit historisch congres was één van de belangrijkste initiatieven die na de Tweede Wereldoorlog werden genomen om oorlog en verdeeldheid voorgoed uit ons continent te bannen en te zorgen voor vrede, stabiliteit en samenwerking.

De Europese Beweging in België sinds 1949
De eerste Belgische raad van de Europese Beweging werd in 1949 opgericht onder het voorzitterschap van Paul-Henri Spaak en was gedurende jaren met succes zeer actief. De rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement met algemeen stemrecht in 1979 werd door velen echter beschouwd als het ultieme einddoel. In combinatie met een moeilijke financiële situatie leidde dit helaas tot het stopzetten van de activiteiten in de vroege jaren ’80. Een pro-Europese attitude onder de Belgische burgers en opeenvolgende regeringen leek wijdverspreid waardoor onze doelstellingen aan nut inboetten. Toen in 1992 uit de Deense en Franse referenda over het Verdrag van Maastricht echter bleek dat de kloof tussen de publieke opinie en het Europees integratieproces alsmaar groter werd, namen enkele vooraanstaande Europeanen het initiatief de Europese Beweging in België opnieuw op te richten onder het voorzitterschap van gewezen Eurocommissaris en Minister van Staat Willy De Clercq.

Vandaag
Vandaag de dag is het opnieuw niet gemakkelijk voor organisaties als de Europese Beweging om het hoofd boven water te houden. Desalniettemin verkeert Europa in crisis. Hoewel de EU in de huidige constellatie inderdaad worstelt om het hoofd te bieden aan alle problemen, wijzen eurosceptici haar onterecht aan als de oorzaak van al dit kwaad. Evenwel terecht leeft er een groeiende nood aan meer democratie, transparantie en participatie; de kloof met de burger lijkt groter te worden. De financiële crisis, de opvangcrisis voor vluchtelingen en recentelijk nog het Britse referendum (Brexit) betekenen vandaag de dag een heuse wake-up call voor de Europese Beweging in België. Er is nog veel werk aan de Europese winkel en onze doelstellingen lijken nuttiger dan ooit tevoren.

Screen shot 2016-09-06 at 15.07.22 Screen shot 2016-09-06 at 15.06.07 Screen shot 2016-09-06 at 15.05.47 Screen shot 2016-09-06 at 15.05.09 Screen shot 2016-09-06 at 15.04.39