Over Ons

Ideeën, debatten en acties voor Europa!

Wie? De Europese Beweging in België (EBB) pleit sinds 1949 voor een verenigd en democratisch Europa. We zijn een non-profit organisatie die het Europese integratieproces ondersteunt door er zoveel mogelijk actoren en burgers bij te betrekken. We staan open voor alle individuen, organisaties en bedrijven die het Europese project mee verder willen uitbouwen. Bijgevolg komen onze leden van alle mogelijke professionele, culturele en politieke achtergronden.

Waarom? Volgens ons is het essentieel dat de burger de relevantie van het Europese project blijft inzien. De globale uitdagingen van vandaag kunnen immers niet langer door landen afzonderlijk worden opgelost. Hoe deze uitdagingen echter Europees moeten worden aangepakt, is voer voor debat. De EBB wil dit debat onder burgers aanwakkeren om hen zo bewust te maken van en te betrekken bij het Europese integratieproces.

Wat? De EBB organiseert verscheidene projecten die telkens enkele kenmerken gemeenschappelijk hebben. Ze wakkeren allemaal het debat rond Europa aan en ze bevatten een pedagogische of sensibiliserende component. Vaak spelen jongeren hierin een centrale rol. Het jongerencomité van de EBB (JEF België) organiseert ook haar eigen activiteiten. Deze vinden vooral plaats in de Belgische studentensteden Leuven, Gent, Brussel, Brugge, Louvain-La-Neuve en Luik.

Hoe? Al onze activiteiten worden georganiseerd door het Secretariaat daarin aangestuurd door een Raad van Bestuur. De EBB fungeert tevens als één van de 42 nationale afdelingen van de Internationale Europese Beweging. Als vereniging zonder winstoogmerk wordt de EBB voor de organisatie van al haar activiteiten financieel ondersteund door leden, privé-sponsors en overheidsinstellingen die allen voorstander zijn van het Europese integratieproces.

 Screen shot 2016-09-02 at 17.23.12 Screen shot 2016-09-02 at 17.21.25 Screen shot 2016-09-02 at 17.22.28 Screen shot 2016-09-02 at 12.51.18 cafe 4