Leden

Word lid

Bent u Europeesgezind en deelt u onze visie? Steun ons door lid te worden!

De Europese Beweging in België (EBB) is een non-profit organisatie die streeft naar een verenigd en democratisch Europa dat dicht bij de burger staat. Wij streven ernaar alle Europeesgezinden in België te verenigen omdat onze boodschap niet zal weerklinken zonder georganiseerde achterban. Om onze Europese droom te realiseren, proberen we de EU verstaanbaarder en toegankelijker te maken voor burgers. Wij streven ernaar om debat over het Europese beleid te genereren om de burgers te informeren en betrekken bij het Europese integratieproces. Voor de organisatie van al deze activiteiten, is de EBB afhankelijk van de bijdragen van haar leden.

Een individueel lid betaalt €60. U wordt steunend lid vanaf € 125 en erelid vanaf € 250. Als u student of jonger dan 35 jaar bent, betaalt u slechts €20 en word je automatisch ook lid van ons jongerencomité JEF-België. U kan dan deelnemen aan de activiteiten van hun lokale secties. Federaties en bedrijven betalen €300, non-profit organisaties en kleine organisaties €125. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft.

Om lid te worden, gelieve ons uw gegevens te bezorgen door onderstaand formulier in te vullen. Gelieve vervolgens de betaling van uw jaarlijkse bijdrage over te maken door storting op onze rekening met vermelding “lidmaatschap + naam”.

Europese Beweging in België
IBAN BE13 0910 1036 0639
BIC GKCCBEBB

U zal onze nieuwsbrief ontvangen en uitgenodigd worden voor al onze activiteiten. Denk eraan dat uw lidmaatschap pas geldig is wanneer wij uw financiële bijdrage op onze rekening ontvangen. Onze bevestiging van uw lidmaatschap per email kan dus tot één week duren.

De Europese Beweging in België dankt u voor uw bijdrage! Wij kijken ernaar uit u op een van onze toekomstige evenementen te mogen ontmoeten.

foto twee