Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Vrij verkeer van personen moet even belangrijk worden als vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal

We kennen binnen de EU een vrij verkeer van goederen, diensten en internationaal ook van kapitaal. Daar tegenover staan nogal wat beperkingen op het vrij verkeer van personen. Nochtans zijn personen de essentie van onze maatschappij. Door het huidige beleid komen principiële vrijheden en rechten op de helling te staan.

(Peter Terryn)

U hebt volkomen gelijk!

Toch enkele bedenkingen:

-          Wat gaan we concreet doen tegen terroristen en fraudeurs die zich ook vrij verplaatsen in Europa?

-          Ook de markt van goederen, diensten en kapitaal is op dit moment niet helemaal vrij.

Dus ook daar is er nog werk aan de winkel.

Enkele voorbeelden:

Ø  Ik kan nog steeds geen autoverzekering in Nederland afsluiten voor mijn Belgische wagen.

Ø  De Roaming is op dit moment wel afgeschaft. Maar we zouden bijvoorbeeld ook het bellen naar Europese nummers aan lokaal tarief moeten kunnen bekomen.

Ø  Het creëren van Europese zenders (radio en tv).

Door gemeenschappelijke zenders te hebben, krijg je een meer samenhorigheidsgevoel.

Bovendien ga je de lokale gevoeligheden beter begrijpen.

Je kan het effect van gescheiden zenders het best in België waarnemen. Want het medialandschap in België is totaal gescheiden. (Vlaamse en Waalse zenders). Daardoor hebben we minder besef van wat er juist allemaal gebeurt in het andere landsdeel en hebben we ook minder feeling met de Waalse gevoeligheden. Het stimuleert ook het “wij – zij” denken vermits we gewoon in 2 gescheiden werelden leven. Waarom niet de nationale zenders laten ondertitelen in de taal van het ander landsdeel, met teletekst bijvoorbeeld.

Voor de nationale zenders in Europa, zouden we hetzelfde kunnen doen. Het zal het gemeenschapsgevoel enkel versterken.

De idee om Europese zenders (radio en tv) op te richten lijkt mij aantrekkelijk.   Weliswaar niet onmiddelijk als Europese zenders, maar wel in feitelijke samenwerkingsverbanden.    Deze zenders zouden zich dan verbinden om méér informatie/nieuws te verspreiden over andere (naburige lidstaten), met als doel de vooroordelen en de stereotypering te doorbreken.   Dat kan op korte termijn plaatsvinden, ofwel door dit aan de openbare en commerciële zenders op te leggen, ofwel door financiële steun te verstrekken om de extra kosten (deels) te dekken.
Robert Verschooten