Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Voltooien van een economische, monetaire-, bankunie en sociale unie; sociale harmonisatie uitbouwen en de 4 basisvrijheden versterken; fiscale harmonisatie uitbpouwen

Uitgangspunten

 • de politieke integratie bepaalt in welke mate de economische, monetaire en bankunie kan worden voltooid
 • alle beleidsdomeinen moeten nog beter op elkaar worden afgestemsd

 

Objectieven

 • concurrentiekracht van de EU versterken
 • milieu- en industriebeleid evenwaartig besturen
 • welvaart en welzijn bevorderen
  • armoede en ongelijkheid wegwerken
 • het social weefsel van de EU versterken
  • regionale verschillen wegwerken

 

Middelen

 • een supra-nationale regering met souvereine bevoegdheden binnen een Europees parlementair systeem
 • het Europees Parlement dat gelijke bevoegdheden heeft als (aanvankelijk) de Europese Raad en later een Europese Senaat, met invoering van de meerderheidsbeslissing in alle domeinen
 • een Europese begroting die toeneemt overeenkomstig de toename van de bevoegdheden van de EU, met afstand door de nationale begrotingen van deze uitgaven
 • een institutioneel bevoegde eurozone, die over een eigen budget beschikt
 • ontwikkeling van de financiële instrumenten om de investeringscapaciteit in grote transnationale infrastructuurwerken te bevorderen
 • democratisering van de studentenuitwisselingsprogramma’s

 

(Robert Verschooten)