Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Via vak burgerschapsvorming op school de eenheid tussen de verschillende godsdiensten/ideologieën leren benadrukken

In Europa moeten we al in het onderwijs proberen meer en meer de onderliggende eenheid van de grote wereldgodsdiensten en ideologieën leren benadrukken en daarvoor is het ook belangrijk dat we de andere godsdiensten en ideologieën in het onderwijs beter leren kennen. Elke religie is gesticht en afgestemd op de behoeften van de tijd en het begripsvermogen van de mensen die toen ook in de tijd leefden, zowel Abraham, Krisjna, Boeddha, Jezus, Mohammed. De mensheid zit inderdaad in een proces van collectieve evolutie en de noodzaak van de huidige tijd is voor de geleidelijke totstandbrenging van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal. De strijd tegen het terrorisme start volgens mij met een sterke educatie over deze thema's. Ik ben er van overtuigd dat vooral onwetendheid terrorisme voort kan brengen. Als we zien dat mensen die hier educatie hebben genoten, tot zo'n daden overgaan, dan moeten we ook zeer zeker ons zelf in vraag stellen. Waar hebben wij gefaald? Wat is er precies misgegaan? Hoe komt het dat mensen tot zo'n daden kunnen overgaan? Vandaar dat een vak als "burgerschapsvorming" hier niet in zou misstaan. De volgende thema's kunnen hierin aan bod komen: eenheid van de mensheid in zijn geheel, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, uitbanning van alle vormen van vooroordelen, onafhankelijk onderzoek naar de waarheid, werken tegen armoede en vrijwilligerswerk en op een geweldloze manier leren omgaan met emoties.

(auteur: Andy Vermaut)

Ik kan me in grote lijn aansluiten bij dit voorstel. Waar ikzelf ook op wil hameren is dat in algemeen mensen weer moeten leren om skeptisch na te denken en zichzelf trachten uit te dagen, leren argumenteren op constructieve wijzen en zich te baseren op feiten. In huidige tijden van facebook en twitter enz. lijkt het meer dat iedereen in een eigen wereld leeft en het niet meer gewend is om geconfronteerd te worden met andere meningen.

Burgerschapsvorming moet ook gaan over waarden en normen van onze maatschappij: respect voor elkander, menselijke waardigheid, beleefdheid, enz.