Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Structuren moeten worden opgezet om vrijwillige terugkeer van oorlogsvluchtelingen naar land van herkomst te bevorderen

De vluchtelingencrisis kan je niet uitsluitend bekijken als een humanitaire crisis die individuen treft. Syrië, Somalië, Iraq, Libië zijn "failed states". Ooit echter, drogen conflicten op, waarna een heropbouw moet beginnen. Het conflict in Syrië is weldra uitgebrand, met Bashar al Assad nog steeds in de controle. Welke rol kunnen wij spelen in de heropbouw?

Naast politieke en financiële steun is het belangrijk om het demografische deficit van deze staten aan te pakken. De arbeidsmarkt heeft behoefte aan jonge werkende bevolking, hoogopgeleiden en intellectuelen. Deze zijn echter vaak nét degenen die het land hebben ontvlucht.

Wat kunnen de Europese staten doen, om deze personen aan te moedigen terug te keren voor de heropbouw van hun land?

Twee belangrijke consideraties:

-Het waarborgen van de individuele vrijheid. Er moet een keuze zijn terug te keren, geen plicht.

-Het onderhandelen over garanties van de Syrische staat. Onze steun is verbonden aan voorwaarden.

Laten we voorbij de ideologische discours rijken. Laten we op pragmatische wijze het mogelijke nastreven.

OPMERKING: Ik heb bij taal aangeduid dat ik geen voorkeur heb. Mijn Frans is rond niveau B2. Mocht ik in een Franstalige groep geplaatst worden, is dat een goede leeropportuniteit, maar zal ik een eerder passieve rol aannemen in de discussies.

(Stéphane Mertens de Wilmars)