Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Steden moeten een partner zijn in het Europees veiligheidsbeleid

Steden hebben een visie en aanpak rond veiligheid die inspirerend kan zijn voor de Europese overheden.

(Virginie Verstraete)

De rol van de steden (en van hergroepeerde gemeenten) zal in de toekomst toenemen.   Andere 'overbodige' bestuursniveaus zullen wellicht verdwijnen.De burgers verwerpen te complexe bestuurlijke niveaus, zowel in aantal als in de takenverdeling. Vrijwillige en opgelegde samenwerkingsverbanden tussen die steden en gemeenten zullen in de toekomst in aantal toenemen.   Interne veiligheid (tot op heden teveel binnen de nationale grenzen opgevat) kan maar verzorgd worden als  de complementariteit met hogere echelons (ook buiten de nationale grenzen) zowel ad hoc of wettelijk wordt vastgelegd.    Een efficiënte samenwerking kan wel eens afwijken de bestaande toestanden.   Een efficiënte overheid is het doel.   Te veel wetgeving in het leven roepen doet wellicht afbreuk aan goedwerkende samenwerkingsverbanden en is afhankelijk van de specifieke mentaliteit in grote delen van Europa (Noord-Zuid en Oost-West tegenstellingen).
Robert Verschooten

In de steden kunnen we per wijk een comité vormen die suggesties kan geven over veiligheid omdat de mensen die daar wonen dagelijks mee te maken krijgen.  Steden kunnen dan uitwisselen wat werkt en wat niet werkt...