Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Nultolerantie voor terrorisme

Terrorisme is een zeer gevoelig onderwerp voor de EU. Om terrorisme te bestrijden moet de EU een nog actievere beleid voeren zodat de lidstaten strikter omgaan met de terrorisme. Er moet een duidelijke onderscheid gemaakt worden tussen meningsuiting en vrijheid en terroristische uitspraken of manifestaties. Wanneer een terroristische beweging, op welke manier dan ook, opgemerkt wordt, moet met deze fenomeen omgegaan worden met nultolerantie. Op deze manier zal terrorisme effectiever ontmoedigd worden en de habitat van deze terroristen zullen verkleind worden.

(Onur Sarioglu)