Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Noodzaak om bepaalde problemen wereldwijd aan te pakken

We zijn allemaal verbonden met elkaar, vandaar de noodzaak om in het huidige tijdperk het collectieve leven van de mensheid in zijn geheel meer te aanschouwen. Zo kan Europa nog meer inspanningen doen ter verbetering van internationale betrekkingen door organisaties als de Verenigde Naties te ondersteunen en een voorbeeld te zijn, zodoende dat ze meer slagkracht krijgt bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC), de United Nations Children's Fund (UNICEF), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de United Nations Development Fund For Women (UNIFEM) en de United Nations Environment Program (UNEP). Wij moeten ons dus meer voor de gehele mensheid inzetten om zo te leren werken aan universele vrede, tegelijkertijd kan Europa ook een bijdrage leveren aan de hervorming van de Verenigde Naties.

(Andy Vermaut)

Klimaatopwarming, vluchtelingen en financiële markten zijn wereldproblemen waar de EU als één blok zou moeten beslissen om ze op te lossen.