Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Mettre en place une fiscalité unique au niveau européen.

Si nous voulons avoir une vraie Europe , il nous faut des règles claires et communes. L'Europe à plusieurs vitesses n'est pas une solution sauf à diviser l'Union Européenne en "ceux qui sont dans la Zone Euro" et "les autres".

(Marc Olivier Leclercq)

 

Unification de la taxation et de la protection sociale.

La concurrence entre pays est destructive pour l'unité européenne. Un système unique doit apporter un équilibre.

(Marc Cherbonnier)

Vooreerst moeten we definiëren wat te verstaan onder gemeenschappelijk Europese fiscaliteit.    Ruwweg kan worden gesteld dat er enerzijds de vennootschapsbelasting is en anderzijds de personenbelasting.   Deze laatste valt buiten het mogelijke actiedomein voor de EU.    De vennootschapsbelasting laat toe een belangrijke deloyale concurrentie te veroorzaken.   Dat moet Europees worden aanpakt.    Wellicht zullen hier, zoals voor de BTW, vorken worden bepaald.    Deze maatregelen moeten dringend worden genomen en mogen geen voorrecht worden voor die lidstaten die hiervan gebruik willen maken.   Europese steun, in allerlei domeinen, genieten en tegelijkertijd cadeaux doen aan de multinationals gaat niet langer op want zij ondergraaf de eenheid, de solidariteit en het billijkheidsgevoel.

Het Europa van de verschillende snelheden heeft voor en tegenstanders.    De tegenstanders, w.o. J-Cl Juncker en de Oostelijke lidstaten, wensen geen lidstaten van tweederangorde in het leven te roepen.    De voorstanders wensen helemaal geen tweederangslidstaten scheppen, maar willen in tegendeel ambitieuze toekomstprojecten binnen de eurozone kunnen realiseren.   Het is volkomen legitiem voor ambitieuze projecten te kiezen zonder dat dit kan verboden worden door diegenen die slechts zeer beperkte ambities hebben.    De voorstanders willen geen uitsluiting, maar wel een harmonieuze verhouding in het leven roepen onder de twee groepen van lidstaten.   De mogelijk om later toe te treden tot die voortrekkersgroep kan op elk moment plaatsvinden zodra aan de voorwaarden tot toetreding wordt voldaan.    De twee snelhedenbenadering is een overlevingsstrategie voor de EU.   Uiteraard zal de voortrekkersgroep een onbetwistbare aantrekkingskracht uitoefenen op de tragere lidstaten.  Wat is daar fout mee?   Meer vooruitgang, welvaart en vrede is toch het einddoel.

Robert Verschooten

Quote from embelgium on 06/11/2017, 14:56

Si nous voulons avoir une vraie Europe , il nous faut des règles claires et communes. L'Europe à plusieurs vitesses n'est pas une solution sauf à diviser l'Union Européenne en "ceux qui sont dans la Zone Euro" et "les autres".

(Marc Olivier Leclercq)

 

Unification de la taxation et de la protection sociale.

La concurrence entre pays est destructive pour l'unité européenne. Un système unique doit apporter un équilibre.

(Marc Cherbonnier)

L'UE actuel vie déjà à plusieurs vitesses, que ce soit pour la gestion des réfugier, pour les taxes ou pour la démocratie.

(Vander Sypen Eric)

 

Ik kan me helemaal vinden in de standpunten van Robert.

Bijkomend wil ik hier vermelden.

 

- We moeten inderdaad proberen om zoveel mogelijk wetgeving gelijk te schakelen in heel Europa. Ik denk dat we daar al veel stappen hebben in gezet. En als we nog stappen kunnen zetten, moeten we dat zeker doen. (vb. arbeid uit Oost-Europa) We moeten alleen zien dat we elke regel wel invoeren met gezond verstand. De situatie in het noorden van Finland is heel anders dan de situatie in het zuiden van Spanje. Aangepaste wetgeving is soms een noodzaak.

 

- Concurrentie tussen lidstaten/regio’s kan volgens mij wel een meerwaarde zijn voor Europa zolang dat er geen concurrentie is door verschil in wetgeving.  

Als we met gelijke wapens kunnen strijden, stimuleren we  elkaar tot een betere, gezondere prestaties en situaties. Er is wel een voorwaarde, en dat is dat er ook altijd solidariteit moet zijn tussen de regio’s!

Trouwens zonder die concurrentie dreigen we juist in een negatieve spiraal terecht te komen.

 

- Op dit moment  verschillen we zo van elkaar dat het Europa van verschillende snelwegen, volgens mij onvermijdelijk is. We zetten nu al tergend traag stappen vooruit. En als we deze methode niet zouden toepassen gaan we gewoon niet meer vooruit!

He gevaar dreigt dan zelfs dat Europa helemaal uit elkaar valt. Je ziet nu al de eerste symptomen. Door het trage beslissingsproces en dikwijls maar halfslachtige oplossingen,  beginnen mensen af te haken en te stemmen op anti-Europese partijen.  

 

- Enkele positieve voorbeelden van het Europa van verschillende snelheden:

> zonder Europa van verschillende snelwegen hadden we nu nog steeds geen Euro! Want Zweden, Denemarken en de Oost Europese landen gebruiken nog steeds geen Euro.

> zonder Europa van verschillende snelwegen zal het ons niet lukken om een Europees leger te creëren.

> zonder Europa van verschillende snelwegen hadden we nu nog steeds geen Schengen-verdrag. Dus dit wil zeggen nog steeds grenscontroles!

 

Ik vind persoonlijk dat we niemand kunnen verplichten om mee te doen.

Sommige landen hebben gewoon meer tijd nodig om ermee te kunnen instappen.  Dus geef die landen dan ook die tijd. Het wil niet zeggen dat we die landen dan moeten uitsluiten. Nee in tegendeel, we moeten ze verder proberen te overtuigen om de stap toch te zetten.

 

 

Correctie:

 

Het is natuurlijk “Snelheden”  ipv  “snelwegen” . Vermoedelijk heeft de spellingscontrole zijn werk gedaan. J LOL.