Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Investeren in opleiding en ontwikkelingssamenwerking omdat veel terreur berust op verschillende/foutieve mening en welvaart

Lage welvaart doet u vluchten naar betere/hoge welvaartsoorden die toch niet "het land van melk en honing" blijken te zijn en u doen wegglijden in donkere (wraak)gedachten.

Religieuze basis voor terreur, veel islam geïnspireerd, berust vaak op verschillende/foutieve interpretaties/strekkingen binnen een religie. M.b.t. de islam volg ik hierin bv. de mening van mensen zoals Khalid Benhaddou, Montasser Alde'emeh, etc.

Internationale databank voor instant datadeling om zo sneller te kunnen schakelen in het voorkomen en bestrijden van terreur.

(Evert De Rijcker)