Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Inclusieve samenleving voor iedereen o.b.v. zowel bijdrage als deelname aan de maatschappij

Zowel opvoeding, een helder kader met consequenties voor het niet volgen van, als inburgering om mensen er op attent te maken dat een vrije/inclusieve democratie moet berusten op rechten maar ook plichten, op vrijheden maar ook verantwoordelijkheden, op gebruiken/deelnemen maar ook bijdragen.

Combineer dit met het duidelijk investeren in de DIR(derde industriële revolutie) cfk. Jeremy Rifkin's algemeen aanvaarde visie, in de nieuwe technologieën door deze te omarmen/investeren in R&D en uit te dragen door de burger hierbij te betrekken. Hiervoor heb ik voor mezelf verschillende vb. opgelijst.

(Evert De Rijcker)