Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Een Europees paspoort voor alle Europese burgers

Punt 1, Het zal het makkelijker maken wanneer je van de ene lidstaat naar de andere wil reizen plus de kleine paspoorten zijn moeilijk leesbaar

Punt 2, Ik vind dat we trots moeten zijn dat we behoren tot de Europese Unie.

(Danny De Keyser)

Een Europees paspoort kan het verplichten van een verblijfsvergunning per Frans departement vermijden voor interimarissen