Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Ieder mens zou zich overal ter wereld vrij moeten kunnen vestigen

De mensenrechten gelden voor alle mensen.

(Hilko Peters)

Mensenrechten zijn vooral persoonsgebonden.   Om zich te vestigen in een 'ander' land zijn er verblijfsvergunningen nodig voor niet-EU-burgers.   Het is dus zeer genereus om het recht op te eisen zich gelijk waar te kunnen vestigen overal ter wereld.   Hetgeen we wel zouden kunnen nastreven is het harmoniseren en vereenvoudigen van de toegangsprocedures.   Klaarheid en bekendheid van die regels kan de kandidaat-migrant veel ongemak besparen.   Hier kunnen de Verenigde Naties een voortrekkersrol spelen (eventueel op impuls van de EU).

Thema 1     Migratie en grenscontroles

Voorstel

- Gemeenschappelijk en solidair migratiebeleid en effectieve Europese
grenscontrole

Argumenten

- Uitgangspunt
- Interne open grenzen impliceren dat de grote publieke Europese ruimte een
efficiënte toegangscontrole heeft.
- Aanpassing van de Conventie van Dublin.

- Objectieven
- Het beheer van de buitengrenzen moet op een supra-nationale manier
plaatsvinden.
- Een gemeenschappelijk en solidair migratiebeleid moet er komen.
- Kandidaat-migranten in het land van oorsprong laten weten aan welke regels migratie in Europa mogelijk is.

- Middelen en procedures
- Migratiebeleid
- De Europese waarden worden weerspiegeld in het migratiebeleid.
- Hete Europese migratiebeleid stippelt gezamenlijke criteria uit.
- Asiel kan enkel om politieke redenen.
- Economische migratie enkel voor geschoolden en schoolbaren.
- Migratie aan de bron aangepakken, teneinde illegale migratie
en gevaarlijke verplaatsingen te voorkomen.
- Dubbele nationaliteit verbieden (loyauteit). De Europese en de
nationale (van de lidstaten) blijft.
- Migranten aanvaarden de Europese democratische waarden.
- Gemeenschappelijke financiële middelen ten behoeve van die
lidstaten die bijzonder veel migranten opvangen.
- Die lidstaten die niet solidair zijn in het migratiebeleid financieel kunnen aanspreken voor de steun die ze van Europa
ontvangen.  De ingehouden bedragen zouden proportioneel zijn aan de kosten van de migratie die zij ontlopen.
- Grenscontrolebeleid
- Controles en toegang volgens gemeenschappelijke transnationale
criteria.
- Frontex krijgt coördinerende/controlefunctie.
- Frontex helpt de infrastructuur voor grenscontrole te verbeteren.
- Frontex zal geleidelijk aan de coördinatie van de grenscontroles
overnemen en inmiddels bijspringen in crisissituaties.

Robert Verschooten