Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Hoe kan Europese wetgeving garanderen dat privacy niet onnodig moet wijken voor veiligheid in tijden van terreur?

Het is in studies bewezen dat het gedrag van mensen anders is als men zich bekeken voelt, door bewakingscamera's op publieke plaatsen. In haar extreemste vorm kan dit leiden tot antisociaal gedrag.

-Om meer slagkracht te hebben in de strijd tegen terrorisme wordt opgeroepen tot het verplicht registreren van vingerafdrukken, internationale databases met gegevens. Waar trekt men de grens?

Indien het Europese project resulteert in een sterker Europees niveau met meer bevoegdheid over interne veiligheidskwesties, ontstaat het gevaar dat de privacy opzij wordt geschoven ten voordele van veiligheid, denk aan het concept van een Europese FBI.

Hoe kunnen we een veilig klimaat creëren in Europa? Hoe kunnen we daarbovenop het recht op privacy garanderen?

(Stéphane Mertens de Wilmars)

Thema 2:   Strijd tegen terrorisme

Voorstel

- Een effectieve en gemeenschappelijke aanpak van de strijd tegen heet terrorisme
ontwikkelen.

 

Argumenten
- Uitgangspunten
- De lidstaten kunnen alleen die strijd niet meer succesvol voeren.
- Een grote transnationale ruimte moet Europees worden beveiligd (interne
veiligheid).
- Dit relatief jonge fenomeen, rond godsdienstig fundamentalisme, grijpt diep
in op de westelijke levensstijl en veiligheidsgevoel.

- Objectieven
- Door gemeenschappelijke objectieven en middelen het transnationaal
terrorisme effectief aanpakken.
- Interne veiligheid samen behartigen.

- Middelen/procedures
- Coördinatie van nationale en Europese ondersteuningsdiensten in een systeem.
- Structurele samenwerking via permanente structuren en hiërarchische echelons.
- Samenwerking op basis van gemeenschappelijke definities en aanpak.
- Oprichting van een European Intelligence Agency, met volle bevoegdheid, als
verlengstuk van Europol.
- Aanstelling van een bevoegde Europese procureur ter vervollediging van de
werking van Europol en Eurojust.
- Vergroten van de Europese cyberspacebeveiliging, o.m. door het verbod op ver-
sleutelde foute ommunicatie en het aanpakken van hacking e.a. cybermisdaden.

Robert Verschooten

Terrorisme wordt in de hand gewerkt door Amerika.  Want wie heeft er vooral baat bij gekregen?  De Amerikaanse wapenindustrie heeft sinds de oorlog in Syrië en Irak miljarden verdient... We moeten lobbyisten van de wapenindustrie verbieden onze politieke vertegenwoordigers te ontmoeten.