Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Geen Europese leger, Wel leden van NATO blijven

Wij hebben al de de NATO en die doet zijn werk prima , tezamen met de de VS en Canada hebben we de eerste Koude oorlog gewonnen ook dank zij het NATO ingrijpen is de oorlog in ex-Joegoeslavie gestopt iets dat de EU nooit zelf kon bereiken.

(Geert Mahieu)

De NATO heeft in het verleden zeker goed zijn werk gedaan, maar ik zou toch van mening verschillen omwille van het volgende:

- We hebben vooral de koude oorlog gewonnen doordat het kapitalistische westen nu eenmaal beter georganiseerd en economisch productiever was, terwijl het sovjetsysteem gewoonweg failliet was. De NATO heeft zeker geholpen voor de interne eenheid, maar de EU ook. Als je kijkt naar de Baltische staten, denk ik dat zij zeker ook dankzij de EU zijn kunnen doorgroeien naar een democratische samenleving (ook al is dit soms moeizaam) en dat dit op termijn een sterkere defensie is als de NATO.

- Het succes van de NATO is bovendien grotendeels afhankelijk van de VS, en we hebben nu wel gemerkt dat dat bondgenootschap niet altijd gegarandeerd is, terwijl zij anderzijds in het verleden wel al op eigen houtje hebben geageerd (cfr Irak) zonder rekening te houden met de EU. Om dus van een gelijkwaardig bondgenootschap te spreken dient de EU zich sterker als een geheel te profileren.

- Zeggen dat de EU nooit zoiets zou kunnen als het stoppen van de Joegoslavische oorlog, is moeilijk hard te maken. De EU had op dat moment geen eigen leger (nu dus ook niet) dus was ze inderdaad niet in staat om dit te doen. Net daarom dat we dat wel zouden moeten bereiken, omdat ik wel denk dat we dergelijke wantoestanden in eigen continent moeten kunnen aanpakken op Europees niveau.

Tenslotte zou ik ook willen zeggen dat het ene het andere niet hoeft uit te sluiten. Een Europees leger kan ook bestaan binnen de NATO, iets waarvoor ikzelf pleit .

Eerlijk gezegd kijk ik niet terug met veel fierheid op die periode.

Europa stond te kijken naar de genocides die gebeurde in de Balkan. Maar we waren niet in staat om tussen beide te komen en  de problemen( in onze achtertuin) zelf op te lossen.

Daar hadden we de Amerikanen voor nodig. Dat is Europa toch niet waardig!!?

Wil dat zeggen dat we de NAVO niet meer nodig hebben. Nee natuurlijk niet. Maar als we een Europees probleem hebben, moeten wij als Europeanen die toch zelf kunnen oplossen.

En voor de rest zullen we de NAVO ondersteunen met onze knowhow en manschappen.

Want dat is wat we gaan opdoen als we een Europees leger hebben (knowhow). We zullen terug een pioniersrol kunnen opnemen op militaire niveau in de wereld.

Akkoord met een Europees leger (ik wacht nog op een goede definitie van wat dit betekent).    Europa moet dringend veel geopolitieker gaan denken.    Dat denken moet strategisch en op lange termijn.    De VSA hebben ons brutaal voor onze eigen verantwoordelijkheden geplaatst.    We moeten Trump hiervoor dankbaar zijn (hoewel ik geen aanhanger van Trump ben), want aan zijn verantwoordelijkheid kan Europa niet langer  ontsnappen.     Europa kan geen verstoppertje blijven spelen en eigen verantwoordelijkheid ontwijken.    Dit realisme heeft gevolgen en een Europees leger, eventueel zonder Amerikaanse steun, moet die fundamentele taken van de Europese veiligheid kunnen opnemen.    Heeft het zin om de VSA te zeggen dat we hen niet meer nodig hebben?   Dat is waanzin, want hebben nog steeds het meest efficiënte leger ter wereld en bovendien delen nog steeds een groot aantal waarden die in Europa ook als fundamenteel worden ervaren.    Samenwerken ja, ondergeschiktheid dat niet langer (van zodra we daartoe in staat zijn).   Laat ons daarom maar spoed zetten achter de realisering van een Europees leger.
Robert Verschooten

Die discussie is zeer interessant.

Een Europees leger zou Europa afhankelijker van de VS maken.

Zoals ik in een andere topic heb gezegd :

Il devrait exister une force opérationnelle européenne

L'Union européenne devrait se doter d'une force armée opérationnelle pour assurer sa sécurité et d'éventuelles interventions militaires à l'étranger de manière efficace.

Les militaires placés sous le commandement de l'Union n'auraient ainsi pas de lien avec l'État membre dont ils seraient originaires.

Ils seraient stationnés dans des bases dans l'Union et en dehors de l'Union, avec du matériel financé en commun par les États membres.

Le commandement de ces forces serait assuré par l'État major à Bruxelles, ce qui impliquerait d'augmenter ses effectifs d'officiers pour assurer le bon déroulement des opérations.

Cela permettrait de rendre l'Union européenne crédible sur la scène internationale en terme de géopolitique et lui permettrait de mieux assurer sa défense dans la mesure où nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis comme nous l'avons fait tout au long du XXeme siècle. Cela tempérerait également les ardeurs de la Russie, plaçant l'est de notre territoire sous une surveillance renforcée.

Volgens dr. kolonel Jean Marsia is het nodig een Europees leger te hebben omdat onze NAVO bondgenoten steeds minder betrouwbaar zijn.

 

 

Als we de NATO niet meer hebben, welke internationale organisatie kan dan wel militair ingrijpen?  De VN?  Neen, remember de genocide in Rwanda...  De VN mogen nooit militair tussenbeide komen.  Ze moeten neutraal blijven.  Daarom is the NATO nog nodig.