Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Europese opleidingscentra moeten nieuwkomers klaarstomen tot de Europese burgers van morgen

De dynamische kracht van immigranten mag niet verloren gaan in administratieve rompslomp en onzekerheid over een mogelijke uitwijzing. In elke lidstaat moeten Europese opleidingscentra een engagement aangaan met de immigrant: in ruil voor een opleiding mag hij/zij zich vestigen in de EU. Zij zullen de kansen die de EU hen biedt niet vergeten en een positieve gevoel over de EU doorgeven op hun kinderen, de EU-burgers van de toekomst. In het verleden is meermaals gebleken dat nieuwkomers door hun wil om vooruit te komen een continent of land naar een hoger niveau van welvaart kunnen tillen. Wij verkwanselen door een starre en naar het verleden gerichte blik dit potentieel.

Het doel van de opleidingscentra is tweeledig. Enerzijds, mensen voorbereiden op de industrie waarin de EU wil investeren: o.a. batterijopslag en digitale platformen. Het lijkt me gezond als we dit opentrekken naar alle burgers, zodat inwijkelingen en autochtonen samen voortbouwen naar eenzelfde doel. Anderzijds moet de opleiding een vorm van burgerschap bijbrengen; wat zijn de waarden, de geschiedenis en het toekomstideaal van de EU.

(Dries Everaerts)

Geen slecht idee.  Ideaal zou zijn om een Europese werkvergunning te geven aan asielzoekers.  Zodanig dat als het niet lukt in één land, het kan lukken in een ander land.