Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Er moet een geldstroom komen van rijke (landen) naar armeren (landen)

Begrotingsoverschotten bij rijke deelgebieden moeten herverdeeld worden, zoniet valt Europa uit elkaar en verschuilen de rijken zich in hun bastions en verhoogt de criminaliteit en daalt ieders welzijn

(Dirk verstraeten)

Ik ben ook een grote voorstander voor grotere solidariteit in de EU. En in bepaalde gevallen ook voor geldstromen.

Maar het probleem met geldstromen is altijd, dat de partij die de geldstromen ontvangt, dreigt niet meer gemotiveerd te zijn om zijn boekhouding op orde te brengen. Want zijn inkomen is toch gegarandeerd.

Komt daar nog bij dat je volgens mij geen goede beslissingen kunt nemen, als je niet opdraait voor de gevolgen van uw beslissing.

Daarom denk ik dat geldstromen de solidariteit eerder zullen verminderen i.p.v. vermeerderen. Het is niet voor niets dat, over het algemeen, de rijkere regio’s zich juist willen afscheiden (onafhankelijkheid) van armere regio’s. Dus zomaar geldstromen goedkeuren lijkt me niet verstandig en bedreigt juist de eenheid van Europa, denk ik.

Langs de andere kant vind ik wel dat bv. in bepaalde streken, we beter aan natuurbehoud kunnen doen dan overal lelijke industrieparken te bouwen.

In dat geval ben ik er dus wel voor, om die streken dan met extra geld te voorzien, indien deze streken in geldnood zouden komen.

Ook regio’s die door omstandigheden in de problemen komen, moeten naar mijn mening voor een zekere periode op geld kunnen rekenen.

Maar zoals altijd zal het de gulden middenweg zijn wat de beste keuze is. En mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar overleg. Daarom wil ik hier mijn voorstel nog eens benadrukken om een Europese senaat op te richten.

In de senaat komen dan vertegenwoordigers van alle regio’s en/of lidstaten samen om over problemen, geldstromen en andere zaken te spreken.

Door de discussie aan te gaan, tussen de regio’s, verhoog je bovendien de solidariteit tussen deze regio’s, omdat alle regio’s een beter zicht krijgen op de problemen van de anderen regio’s. Door samen bepaalde problemen aan te pakken creëer je een samenhorigheid.

 

Uiteindelijk wordt er dan beslist met gekwalificeerde meerderheid.

De transfers naar zwakkere regios zijn reeds de grootste uitgavenpost  van de Europese begroting.    Het valt samen onder de noemer van het cohesiebeleid.    Een sociaal beleid en een regionaal beleid bestaan reeds zeer lang in de EGKS, Gemeenschappelijke Markt en laatst in de Interne Markt.    Het beste cohesiebeleid kan worden bereikt door volgende omstandigheden te scheppen.  (1) verhoging van de competitiviteit van de EU-lidstaten;  (2) het vrijwaren van de vier basisvrijheden in de EU; en (3) het toestaan van tijdelijke overgangsperiodes aan zwakkere lidstaten.   De keuze voor het verwerven van méér Europese inkomsten is in de eerste plaats het verhogen van de Europese begroting en niet het plunderen van de begroting- of handelsoverschotten van de die lidstaten die wel goed functioneren/kunnen concurreren.
Robert Verschooten

Er moeten audits komen van onze schuld en illegale schuld wegwerken.  De lidstaten zouden terug aan voordelige interestvoeten geld kunnen lenen van de ECB of zoals vroeger van hun nationale banken.  Het is één van de redenen dat de schuld zo hoog ligt in al onze lidstaten...