Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Er is nood aan een fundamenteel nieuw beleid betreffende terreur naar de burger toe.

Naast het werk dat inlichtingendiensten uiteraard moeten doen in de preventie van terreur, waarbij ik eveneens streef naar een federaal systeem, is er ook op het vlak van de menselijke geest een "oorlog tegen terreur", die mijn inziens zou moeten worden gevoerd. Dat het aantal slachtoffers van terreurdaden in verhouding met andere doodsoorzaken enorm klein is illustreert dat de oorlog tegen terreur niet enkel fysiek maar ook mentaal moet worden gevoerd. Er zijn alsnog te weinig middelen ingezet in het bevorderen van een gevoel van veiligheid en weerstand bij de burger. Er zijn momenteel al vele maatregelen genomen die voor burgers gevoelens van hulpeloosheid en onmacht versterken. (militairen op straat, barricades op drukke plaatsen,...)

Het lijkt mij vanuit psychologisch standpunt interessant om ook mogelijkheden te verkennen waarmee burgers actief een aandeel in terreurpreventie kunnen hebben en niet enkel leidzaam moeten toezien en ondergaan.

(Faedran Bourhani)