Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Er is nood aan een betere communicatie tussen de Europese instellingen en burgers.

Een groot deel van de kritiek op de huidige werking en beleid van de Europese Unie is voor een aanzienlijk deel ook een gevolg van gebrekkige kennis. Verder is ook het gevoel van onmacht in de werking van de EU voor vele burgers een belangrijke bron van scepticisme. Om te kunnen bouwen aan de Europese Unie is ook de steun van de burgerbevolking nodig.

Het lijkt mij niet alleen onpraktisch maar ook uiterst moeilijk om dit probleem enkel vanuit de EU instellingen aan te pakken. Volgens mij is er dus nood aan burgerprojecten die de brug leggen tussen bevolking en instellingen en de stem van het volk helpen kanaliseren en vormgeven. Politieke neutraliteit en onafhankelijkheid zijn hierbij essentieel. Technologische ontwikkelingen als sociale media kunnen hier ondersteuning bieden.

(Faedran Bourhani)

pluralistische politieke vertegenwoordigers werken op basis van volksraadplegingen en informerende aktiviteiten en voegen daar hun eigen voortdurend bijgeschoolde kennis aan toe