Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

EMU verbreden met ook een fiscaal eenheid binnen Europa

Als Europese Unie een duurzame bestaan wilt lijden, moet ze sterk zijn op het vlak van economie. Om dit mogelijk te maken moet er een beter geïntegreerde systeem ontwikkeld worden, zodat de Europese Unie beter beschermd is tegen crisissen. Volgens mij, kan dit het best gedaan worden d.m.v. een monetaire eenheid, wat momenteel wel het geval is in de euro-zone, als ook een fiscaal beleid. Op het vlak van dat laatste is er nog werk aan de winkel. De nodige hervormingen moeten opgesteld en doorgevoerd worden. Op die manier staan we, als EU, sterker tegen asymmetrische schokken en soevereine schuldcrisissen.

(Onur Sarioglu)