Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Een Europese identitetitskaart maakt Europese ziekteverzekering onafhankelijk van een verblijfsvergunning

Na terugkeer naar het vaderland na een Europese tewerkstelling is een extra verplaatsing naar de Medisch adviseur van het ziekenfonds van het Europese werkland te duur of medisch soms niet verantwoord.

Een consult bij de medisch adviseur van het ziekenfonds van het vaderland zou moeten voldoende zijn.

(Veronique Pillen)

De ingewikkelde procedures o.m. vanwege de sociale zekerheidsdiensten steunt, denk ik, op de achterdocht van het systeem voor misbruik.    Deze procedures dienen niet door Europa, maar door de locale overheid te worden rechtgezet.    De administratieve vereenvoudiging heeft zeker nog een hele weg te gaan.
Robert Verschooten