Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Drie Europese vrije markten: economisch, sociaal en politiek

De digitale revolutie heeft staatssoevereiniteit en de democratie die erop stoelt ondermijnd. De nieuwe samenleving is er een van Facebook, van digitale ghetto's waarin iedereen zijn/haar eigen meningen enkel bevestigd ziet door het nieuws dat ze kiezen te volgen en die vrienden die ze in hun nieuws zien. Ik ben een manifest aan het schrijven over hoe we een nieuwe Europese legale orde kunnen ontwikkelen. Ik wil komen tot een Europese Unie die de scheiding tussen elites en burgers doorprikt.

Ipv naties en religies zou onze samenleving op sociaal kapitalisme stoelen. Binnen een Europese vrije markt zouden burgers op basis van een Europese sociale munt de basisnoden van zichzelf, andere burgers, en de samenleving behartigen. Aangezien producten en diensten in dit systeem een "sociale kost" zouden hebben, zouden mensen genoodzaakt zijn een sociaal inkomen te verdienen. Het sociaal kapitaal zou dan uitdrukken hoe verantwoordelijk een burger is. Ook zou de Europese rechterlijke macht een systeem van strafrecht en positieve affirmatie voor goed gedrag kunnen stoelen op deze sociale munt.

Op het politieke niveau kan deze sociale munt ook dienen in het legitimeren van beslissingen. In onze huidige democratie is er een absolutistische gelijkheid van electoraal gewicht: 1 stem per persoon. Echter zijn niet alle meningen gelijkwaardig en zijn niet alle burgers even geëngageerd in het publieke domein. Dit systeem lijkt me dan ook niet het meest legitiem. Door politieke beslissingen te laten stoelen op de balans aan sociaal kapitaal tussen pro en contra, wordt verzekerd dat de sociaal meest verantwoordelijke zijde de beslissing wint.

Een eengemaakt Europees leger, politiemacht, inlichtingendienst, penitentiaire inrichtingen, parket, etc. zou deze legale, politieke, en sociale orde handhaven. Hiervoor zouden we een militaire versie van Schengen moeten organiseren.

Ik ben ervan overtuigd dat de Benelux hier een voortrekkersrol in moet spelen.

(Simon Van Hoeymissen)

Geen slecht idee!