Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Création d'un Ministre des affaires étrangères européen

Un armée unique permettrait une standardisation du matériel, un pôle de transport homme et matériel indépendant des autres puissance.

Un ministère unique des affaires étrangères serait plus réactif et moins cacophonique.

(Roger Lessoye)

Het Buitenlands beleid zal altijd meebeslissen over het inzetten van troepen zowel op nationaal als op Europees vlak of op het vlak van de NAVO.    Dat inpliceert het versterken van de bevoegdheden van diegenen die hierover politiek moeten beslissen.    De beslissing van oorlog of vrede moet steeds uitgaan van democratische instanties.    Uiteraard kan en mag dit niet op het laatste moment plaatsvinden (improvisatie en tijdsgebrek).   Voorbereidende scenario's moeten die opties behandelen en een versnelde besluitvorming mogelijk maken (een kwestie van enkele uren of minuten).
De huidige vorm van het Europese apparaat voor Extern Beleid voldoet geenszins aan die voorwaarden.   Als handicaps zijn er de samenstelling van het personeel en vooral de afwezigheid van autonome machtshefbomen.
De Europese directie voor Extern Beleid moet die bevoegdheden verwerven.   De grondregel blijft dat alvorens over een staat van oorlog kan worden gepraat, het soft-power alternatief eerst ten gronde moet zijn uitgeprobeerd.
Robert Verschooten