Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Alle jongeren van de Europese Unie tussen 18 en 21 jaar zouden verplicht een militaire of civiele dienst moeten doen in een ander Europees land."

Waarom zou men teruggrijpen naar een militaire dienst (België en vele Europese landen) of een civiele dienst (Duitsland)?

Vele jongeren zijn de dag van vandaag het noorden kwijt. Door ze een ervaring rijker te maken van één jaar in het buitenland, zouden ze onbaatzuchtige kenmerken kunnen ontwikkelen voor hun medemens die hen later van dienst kunnen zijn in een professionnele omgeving of in onze maatschappij.

Vele djihadisten die voor de Islamitische Staat hebben gevochten waren jongeren die in hun thuisland gedesorienteerd waren...

Door aan zingeving te doen, kunnen we preventief een beleid voeren die de sociale ontwikkeling van onze jongeren ten goed zouden komen.

Door ze in een ander Europees land te droppen, kunnen we bovendien vormgeven aan een Europese identiteit die men op dit ogenblik mist in de Europese Unie. Aangezien ze in contact zullen zijn met een andere cultuur gedurende hun civiele dienst of militaire dienst.

(Jean-Marc Fobe)

Op zich een heel goed idee!

Enkel ik heb zelf nog legerdienst gedaan (lang geleden). En mijn bevindingen waren eerder dubbel.

De opleiding vond ik op zich wel zeer boeiend, buiten het feit dat ik vond dat de lesgevers er ouderwetse principes op nahielden. Maar na de opleiding was de legerdienst eigenlijk meer tijdverlies dan nuttig. Maar als die tijd nuttiger kan ingevuld worden (zoals extra sturing geven aan de jongeren, eventueel contacten met de lokale bevolking, taalcursussen enz. ), ben ik zeker voor. Maar dan wel voor zowel jongens als meisjes! En de militaire dienst zou ik dan wel in een Europees leger organiseren. J

 Alle initiatieven die de contacten, gemeenschapsgevoel en de solidariteit verhogen in Europa moeten we zeker toejuichen.

Waarom bv. ook geen Europese zenders (radio en TV) creëren voor alle Europeanen (jong en oud)? Als we met zijn allen naar dezelfde programma’s kunnen luisteren/kijken of bellen bij spelletjes bv., dan zorgt dat ook voor een gemeenschapsgevoel. Als voorbeeld verwijs ik graag naar Arté.

 

Waarom ook niet onder de Europese vlag naar de Olympische spelen trekken?

Als een zaak nuttig was bij de (verplichte) legerdienst dan is het wel de verruiming van het sociaal contact tussen jongeren met verschillende achtergronden, weg onder moeders rok en het feit uit kleine fouten te kunnen leren.  Kortom zelfstandiger worden en beter gewapend zijn voor het leven.   Het leger opnieuw openstellen voor jongeren moet echter wel beantwoorden aan een aantal pedagogische oogmerken en niet alleen gericht zijn op de militaire voorbereiding.    Die jongeren kunnen breed gerekruteerd worden.    Zeker diegenen die een moeilijk schools parcours hebben gehad en die een vorm van 'aanpassing' kunnen gebruiken.   Zonder persoonlijke begeleiding is die tijdelijke passage in het leger zinledig en zelfs gevaarlijk.
Robert Verschooten

ik zou er geen verplichting van maken