Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Alle Europese bugers moeten hun geboorteland identiteit behouden een Belg blijft in eerste plaats Belg.

Mensen hebben nood aan een eigen identiteit, eigen aan de streek en aan het land waar ze geboren zijn... de Europeaan bestaat niet Europa bestaat uit verschillende landen en Culturen en dit moet zo behouden blijven , anders gelijkt de EU meer op het Derde Rijk die ook geleid werd door een Duitse Oostenrijker...

(Geert Mahieu)

Het is me een raadsel wie je juist bedoelt met Duitse Oostenrijker in het heden, er is immers momenteel niemand aan het hoofd in Europa met die kenmerken (noch Juncker, noch Tusk), en als je Merkel bedoelt, zij komt van Oost-Duitsland dus geen band met Oostenrijk voor zover mij bekend.

Maar om mee terzake te komen. Mensen hebben zeker nood aan identiteit, een Spanjaard is geen Belg en ook geen Pool, maar wat net de "belangrijkste" identiteit is, dat lijkt me dan ook een individuele keuze. U zegt dat een Belg in eerste plaats Belg is, maar ik denk dat veel Vlaams-nationalisten daar al aanstoot aan zullen geven. Ik juich dit zelf niet toe, maar ik kan hen dat ook niet ontkennen. Als zij dat zo voelen, mogen zij dat ook uitdragen zolang dit op een democratische wijze gebeurt. Kortom, wat ik zou zeggen, is dat iedereen een eigen individuele identiteit beleefd die heel lokaal of internationaal, religieus of vrijzinnig, seksueel.. is en vaak een mix van dat alles.

De EU moet ook niet streven om dit te vervangen maar net een platform aanbieden waarop iedereen een eigen culturele identiteit kan ontwikkelen zonder zich hierin bedreigd te voelen. Ik sta dan ook voor een federaal Europa, dat zich niet bekommert om regelneverij, die lidstaten (= deelstaten) vrij laat om zichzelf te besturen en cultureel te ontwikkelen maar die daarboven supranationale belangen verdedigt (defensie, milieu, eenheidsmarkt,...).

Wat is juist identiteit? Iedereen is verschillend omdat iedereen zijn eigen geschiedenis heeft.

Als je kijkt naar bevolkingsgroepen, dan denk ik dat er meer verschil zijn tussen iemand van West-Vlaanderen en iemand van Limburg, dan iemand van de provincie Antwerpen en iemand van Waals-Brabant. Maar ik weet het, de Vlaams-nationalisten proberen ons  wijs te maken dat er enkel een Vlaamse identiteit bestaat. L

Als je ons (Europa) vergelijkt met Rusland, de VS, China, Zuid Amerika, Afrika, de moslimwereld  enz. hebben we wel degelijk een Europese identiteit. We verschillen op alle gebied met deze landen/continenten.

In Europa verschillen we ook. Dat is waar. Maar deze culturele verschillen zijn eigenlijk klein,  als je die vergelijkt met de andere continenten.

Maar Ik denk persoonlijk wel dat het een cultureel verlies zou zijn, moesten we onze lokale identiteit opgeven voor een Europese eenheidsworst. Vandaar mijn pleidooi om in Europa met regio’s te gaan werken. De regio’s zijn gebaseerd op de vroegere hertogdommen en graafschappen, de prinsdommen en kleine koninkrijkjes.

Overleg tussen regio’s kan dan gebeuren in een Europese op te richten senaat. (zie mijn voorstel)

Europa bepaald de richting en de uitwerking van de wetgeving gebeurd op lokaal niveau.

We zullen alleen nog eens moeten nadenken of het Vlaanderen zoals we dit nu kennen , dan wel de beste regio is voor ons. J

De vragen rond identiteit kunnen maar beantwoord worden mits een juiste vraagstelling.    Is identiteit belangrijk?    Is een Europese identiteit mogelijk?    Welke identiteit zal dan de voorhang hebben?    Met opzet heb ik hier goede en slechte vragen door elkaar gemengd.   Vanuit een Europees federalistisch standpunt is elk individu houder van verschillende identiteiten: op lokaal, regionaal, nationaal, Europese en mondiaal niveau.    Elk niveau geeft vorm aan specifieke kenmerken van onze individuele identiteit.    De vraag is natuurlijk hoe we die kenmerken niet met elkaar doen botsen.    Vooreerst zijn er de specifieke waarden en normen in Europa die onze referentie zijn om goed en kwaad te duiden.    Vervolgens is er het federalisme dat ons in staat stelt het naast elkaar leven van die verschillende identiteiten mogelijk te maken.   Het moet een bewuste en doelgerichte inspanning zijn die toelaat die identiteiten harmonieus naast elkaar te laten leven en niet op tegenstrijdigheden te botsen.    Met een waardenkorf die gesteund op het stato-nationale gedachtengoed kan die inspanning nooit lukken wat die denkt in termen van uitsluiting en niet in termen van toenadering, wederzijds respect en gelijkwaardigheid.   Deze verschillende deel-identiteiten hangen uiteraard nauw samen met de verantwoordelijkheid die we op elk niveau van overheid willen en moeten accepteren.   Het overstijgen van het nationale niveau is een onomkeerbare evolutie van deze tijd.    Het Europese niveau is een aangepast niveau om die behoeften te voldoen.    Een Europees bewustzijn, heeft zin omdat ze toelaat onze Europese waarden en normen ook op dat niveau te verdedigen omdat ze de moeite waard zijn en onze echte identiteit mee bepalen.
Robert Verschooten