Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Alle EU-lidstaten zouden zich moeten engageren om de problemen op te lossen in de landen van herkomst van de migranten

Waarom komen de migranten naar hier? Omdat ze in hun land van herkomst willen ontsnappen aan oorlog (Syrië, Afghanistan, Irak, etc.) of aan armoede (Congo).

Door te investeren in vrede (Syrië) of in economische onafhankelijkheid of verkiezingen (Congo) zouden minder migranten geneigd zijn om hun land te verlaten.

(Jean-Marc Fobe)